3D modelovanje, tj. izrada arhitektonskih vizuelizacija objekata i enterijera objekata i izrada kataloga stanova za prodaju

 

 

3D modeli danas imaju sve veću primenu, kako u poslu tako i u svakodnevnom životu, jer su vrlo efikasan način prezentovanja budućeg proizvoda.

 

Arhitektonska vizuelizacija objekata doprinosi boljem sagledavanju prostora, naročito pri izradi enterijera. Katalog stanova pomaže potencijalnim kupcima da se odluče za željeni stan, jer daje jednostavan uvid u poziciju, organizaciju i strukturu stanova.

 

Kao rezultat, dobićete 3D model zasnovan na vašim idejama i našim sugestijama, na osnovu koga možete doneti dalje odluke vezane za vaš prostor ili proizvod.

 

Galerija