Projektovanje stambenih, poslovnih, komercijalnih i sportsko-rekreativnih objekata

 

 

Projektovanje objekata je multidisciplinarna aktivnost koja obuhvata planiranje, izradu skica, elaborate, idejnih i izvođačkih rešenja pri čemu se u želji za što kvalitetnijim rezultatom mora svakom detalju pokloniti maksimalna pažnja.

 

Ekipe naših inženjera  su specijalizovane za izradu svih vrsta projekata:

  • Projektovanje poslovnih objekata različitih namena,
  • Projektovanje stambenih i stambeno-poslovnih objekata,
  • Projektovanje komercijalnih i sportsko-rekreativnih objekata


Projektovanje navedenih objekata podrazumeva izradu projektne dokumentacije od idejnog rešenja do projekta za izvođenje, kao i korespodenciju sa svim nadležnim institucijama. Prilikom izrade projekta, poseban akcenat je na maksimalnom iskorišćenju dozvoljenih urbanističkih parametara.