Specifikacija posebnih delova objekta 

 

 

Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućim delovima. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, vi ste ustvari vlasnik nedefinisanog dela zgrade.


 

Skica posebnih delova objekta ( skica uz V list ) predstavlja grafički prikaz posebnog dela u okviru zgrade ( kuće ), odnosno u okviru pojedine etaže i izrađuje se u pogodnoj razmeri sa podacima o tim posebnim delovima, a naročito namenu, evidencijski broj, broj posebnog dela objekta, neto korisnu površinu, sobnost, sprat na kome se nalazi.

 

Takođe specifikacija posebnih delova se radi i pri ishodovanju upotrebne dozvole i pri tehničkom prijemu objekta.