Kontrola temelja i kontrola konstrukcije

 

 

Nakon izgradnje temelja objekta, potrebno je da geometar izvrši kontrolu izvedenih temelja. Prijavu temelja sa izrađenim geodetskim snimkom temelja kroz centralni registar CEOP vrši izvođač radova ili ovlašćeno lice koje izvođač radova opunomoći. Po predaji elektronske aplikacije, nadležni organ prosleđuje prijavu temelja nadležnom građevinskom inspektoru koji vrši kontrolnu temelja i na osnovu toga sačinjava zapisnik. Kontrola temelja podrazumeva snimanje izvedenog stanja da bi se utvrdilo da li su temelji postavljeni onako kako je projektom predviđeno. Provera se vrši u smislu položaja, geometrije i visine.

 

Takođe po završetku izgradnje objekta potrebno je uraditi snimak kojim se potvrđuje da li je konstrukcija objekta izvedena u skladu sa projektom u smislu geometrije i visina. Po predaji elektronske aplikacije, kroz centralni registar CEOP nadležni organ prosleđuje prijavu završenosti konstrukcije nadležnom građevinskom inspektoru koji vrši kontrolnu završenosti konstrukcije i na osnovu toga sačinjava zapisnik.

Galerija