Elaborat geodetskih radova

 

 

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izrađuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar nepokretnosti , Sekretarijar za legalizaciju/ozakonjenje, tehnički prijem… ) da bi se izvršilo provođenje promene koja je nastala izgradnjom na terenu.

 

Elaborat geodetskih radova je stručan i detaljan prikaz neke promene na zemljištu. On je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u  listovima nepokretnosti.

 

Geodetsko snimanje je neophodno kada objekat nije evidentiran u katastru nepokretnosti, a vlasnik želi da dobije upotrebnu dozvolu, izvrši tehnički prijem, da uknjiži vlasništvo, sprovede postupak legalizacije i slično.

 

Sadržaj elaborata geodetskih radova je deo sa opštim podacima o objektu, lokaciji, investitoru i tehnički geodetski deo sa podacima merenja i skicom gde je prikazano novonastalo stanje. 

 

U slučaju izrade elaborata geodetskih radova za ozakonjenje/legalizaciju, elaborat sadrži sve predhodno navedeno i geodetski snimak koji se radi po Pravilniku i sastavni je deo Izveštaja o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova.

 

Objekat zvanično postoji tek kada se ucrta u katastarske planove, a osnovni cilj geodetskog snimanja izgrađenih objekata jeste uknjižba i ostvarivanje stvarnih prava na njima.

Galerija