Geodetski snimak

 

 

Geodetski snimak objekata vršimo za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata, u postupku dobijanja upotrebne dozvole.

 

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa. Geodetski snimak po pravilu sadrži i visinsku predstavu terena.

 

Na zahtev investitora odnosno stranke, naši geometri izlaze na teren, vrše geodetska merenja, a zatim u kancelariji obrađuju snimljene podatke sa terena i izrađuju geodetski snimak u digitalnom i analognom obliku.

 

 

Galerija