Snimanje podzemnih i nadzemnih vodova i instalacija 

 

 

U katastru vodova vodi se evidencija o nadzemnim i podzemnim vodovima sa pripadajućim postrojenjima i uređajima za koje postoji obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole i to za: vodovodnu, kanalizacionu, toplovodnu, parovodnu, elektroenergetsku, telekomunikacionu, naftovodnu, gasovodnu, drenažnu mrežu…

 

Geodetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija takođe je zakonska obaveza, a istovremeno i pravo i potreba investitora. Samo nakon ucrtavanja podzemnih instalacija u katastar vodova može se uknjižiti vlasništvo na izvedenim vodovima.

 

Podzemni vodovi se snimaju prilikom njihovog postavljanja – izgradnje, dakle pre njihovog zatrpavanja. Na osnovu geodetskog snimanja izrađuje se Elaborat za evidentiranje postojećih instalacija u katastar vodova. Bez potvrde od katastra vodova, ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat. Samo na vodovima koji su evidentirani na katastarskom planu može se uknjižiti vlasništvo ili drugo stvarno pravo.

 

Galerija