Obeleležavanje objekata

 

 

Obeleležavanje objekata visoko i nisko gradnje, obeležavanje prilikom postavljanja mašinskih elemenata, obeležavanje specifičnih građevinskih konstrukcija, kao i obeležavanje i kontrola vertikala objekata i vertikalnosti i horizontalnosti mašinskih komponenti

 

Obeležavanje objekata predstavlja postavljanje belega koji definišu pozicije, slojeve i nivoe elemenata u izgradnji. Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije geodetski stručnjak na terenu obeležava: građevinsku i regulaconu liniju, tačke temelja, trase saobraćajnica, osovine, visinske elemente, kako bi se ispoštovali svi zadati uslovi.

 

Isto tako i po izvođenju radova geodetski stručnjak kontroliše da li su svi radovi i sve pozicije na objektu izvedene u granicama dozvoljenih odstupanja. Zavisno o vrsti projekta i traženoj tačnosti  geometar primenjuje odgovarajuću metodu obeležavanja.

Galerija